Powstałe w roku 1986 BTH "JESTOR" pragnie zaproponować Państwu skorzystanie
z swoich usług i produktów teleinformatycznych oraz im pochodnych, będących odpowiedzią na aktualne zapotrzebowanie naszych Klientów oraz innowacyjny rozwój naszej firmy:

» Teletechnika

Montaż i uruchomienie, a w okresie jej eksploatacji prewencyjną konserwację stałą central telefonicznych wewnątrzzakładowych analogowych i cyfrowych - ISDN, stanowiąca również alternatywę przejścia z nie oferowanej już usługi "CENTREX" na niezależny własny system teleinformatyczny

» videofony

Oferujemy systemy:
 • bramofonowe i domofonowe - standardowe lub z interkomem
 • videofonowe - standardowe lub z interkomem i pamięcią obrazów wywołań
 • jw. lecz systemy campusowe, dla zwartych osiedli, w tym chronionych
 • przyzywowe szpitalne i profesjonalne systemy nadzoru klientów dla domów spokojnej starości, oddziałów psychiatrycznych, porodówek itp.
» CCTV

Telewizja podglądowa CCTV dla wewnętrznej lub zewnętrznej obserwacji i ochrony obiektów lub procesów technologicznych, wraz z rejestracją zajść oraz możliwością ich telepodglądu via Internet, z dowolnego miejsca poza obiektem

» Sieci logiczne

Sieci logiczne strukturalne kat. 5, 5E lub 6-tej z urządzeniami aktywnymi i pasywnymi, wraz z wymaganymi pomiarami statycznymi i dynamicznymi

» Kooperacja IB

Nasze ponad 20-letnie bogate doświadczenie instalatorskie pragnęlibyśmy wykorzystać przy wspólnej realizacji nowych lub remontowanych obiektów wyposażonych w specjalistyczne instalacje niskoprądowe:
 • systemy teletechniczne oparte o centrale analogowe i cyfrowe - ISDN
 • systemy bramofonowe analogowe i cyfrowe, standardowe lub z interkomem videofony standardowe lub z interkomem i pamięcią obrazów wywołań
 • telewizja podglądowa CCTV wraz z rejestracją zajść i telepodglądem via Internet z dowolnego miejsca poza obiektem
 • sieci logiczne strukturalne kat. 5, 5E lub 6-tej wraz z urządzeniami aktywnymi i pasywnymi
 • kontrolę dostępu (AC) i komputerową rejestrację czasu pracy
 • systemy autonomiczne:

  • alarmowe SSWiN
  • technologii p.poż.: alarmowania pożaru SAP, dźwiękowy system ostrzegania i rozgłaszania DSR, klapy dymne

 • itp. lub zintegrowane w systemy sterowania automatyką obiektową EIB/Konnex, Domito, Domotyka, Teletask, Teleco, Sienna - w obiektach pretendujących do miana inteligentnego budynku, rezydencji, domu

» Strony WWW

Projekty i administrowanie stron internetowych dla firm i instytucji oraz modernizacje i uzupełnienia z efektami animacji FLASH

» ECOel

Realizując postanowienia Wspólnoty Europejskiej oraz zgodnie z art. 25 ust. 1 Ustawy o odpadach z 27 kwietnia 2001 r., proponujemy przyjęcie przez nas obowiązku selektywnego gospodarowania wytwarzanymi przez Was odpadami w postaci zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, dla zagwarantowania ostatecznej procedury utylizacyjnej. Odbierane odpady potwierdzamy wymaganymi zgodnie z w/w ustawą dokumentami: Formularzem Przyjęcia Odpadów (FPO), oraz Kartą Przekazania Odpadów (KPO), które wieńczą prawną procedurę likwidacji zużytego u Państwa sprzętu lub urządzenia elektrycznego i elektrycznego

» spy-off

Okresowe lub regularne oczyszczanie elektroniczne pomieszczeń i obiektów dla eliminacji mikropodsłuchów, narażających na wyciek ważnych czy wręcz strategicznych informacji z gabinetów, sal konferencyjnych - miejsc posiedzeń lub obrad rad nadzorczych, zarządów, komisji specjalistów grup roboczych itp. Pomaga to wyeliminować urządzenia infiltracyjne, służące dostępowi do informacji przez osoby lub podmioty niepowołane. oraz sprzedaż i serwis w zakresie napraw bieżących oraz prewencyjnych konserwacji stałych w/w urządzeń i/lub systemów.